DAAROM
AUTOSCHADESHOP

✔  Duidelijke Prijzen

Geen onduidelijkheden of misleidingen: De prijs die u betaald incl. BTW is direct te zien.

  Gratis Verzenden > 60,50

  14 dagen Bedenktijd

  Veilige Bestelomgeving

  Persoonlijk Contact

  Bellen? 010-4136789

  Emailen? Klik hier


VEILIG BETALEN

 

VEILIG VERZENDEN

Verzending

Zoek uw product

 x 

Uw AUTOSCHADESHOP winkelwagen is leeg

Zodra u artikelen heeft geselecteerd komt hier uw winkelwagen te staan.

Fiber Vezel Polyester Plamuur 1.8kg incl. verharder

Printen
Fiber/Vezel polyester plamuur 1.8 kilo inclusief verharder (GAP40). Een universele polyesterplamuur waarin deels glasvezels is verwerkt om grotere oppervlaktes en grotere oneffenheden mee op te vullen; Vooral geschikt om in te zetten op polyestertoepassingen en herstellingen.
Fiber Glasvezel Polyester PlamuurFiber Vezel Polyester Plamuur 1.8kg incl. verharder (GAP40)
Prijs incl. BTW  € 17,29
Beschrijving

Glasvezel Polyester Plamuur 1.8kg + Verharder

Glasvezel Plamuren met Polyester Plamuur

Zeer geschikte plamuur voor het plamuren van boten, schepen, caravans en meer

Glasvezel Plamuur is speciaal ontworpen voor het plamuren van glasvezel ondergronden. Glasvezel Plamuur bevat glasvezels, om de glasvezel ondergrond, zoveel mogelijk te benaderen. Glasvezel Plamuur is specifiek samengesteld voor Glasvezel ondergronden om een plamuur te verkrijgen die optimaal aan glasvezel hecht.

 • Glasvezel Plamuur is bij uitstek geschikt voor reparatie van glasvezel versterkt polyester
 • Vezel Plamuur is taai met tegelijkertijd hoge elasticiteit
 • Waterproof Plamuur, waardoor het geschikt is voor herstellen van boten
 • Vezel Plamuur heeft een goede stabiliteit
 • Vanwege de Glasvezels in de Plamuur is het minder makkelijk schuurbaar dan andere plamuursoorten


Glasvezel Polyester Plamuur

 • Kleur Glasvezel Polyester Plamuur: lichtgrijs
 • Verharder: Rode Verharder, BPO
 • Mengverhouding in %: 2

 

Autoschadeshop Plamuren   2K Glasvezel / Vezel / Fiber Polyester Plamuur.

Plamuur met Glasvezels

Vezel Polyester Plamuur is een Polyesterplamuur waarin Glasvezels zijn verwerkt, zo past deze plamuur het beste bij uw Glasvezel ondergrond. Perfect om Glasvezel te plamuren!

Plamuur met Glasvezels is speciaal bedoelt voor een zo goed mogelijke reparatie van Glasvezel ondergronden: de structuur van de reparatie lijkt op de rest van het oppervlak. Ook andere eigenschappen van de rest van het oppervlak, bijvoorbeeld de stevigheid van glasvezel platen, worden zoveel mogelijk benaderd. 

Glasvezel Plamuur om gaten mee op te vullen

Glasvezel Plamuur is een dikke plamuur met Glasvezels en daarom zeer geschikt om grotere oppervlaktes en grotere oneffenheden mee op te vullen. Glasvezel Plamuur is in het bijzonder ontworpen om te gebruiken voor polyestertoepassingen en herstellingen waarin Glasvezel is verwerkt.

Voor grote reparaties aan metalen carrosseriedelen wordt aangeraden om ALU plamuur of Debrasel AlSi - DEB12 te gebruiken. Voor een mooi glad eindresultaat zijn deze plamuursoorten perfect af te werken met een fijne afwerk plamuur zoals Polyester Plamuur Multi GAP10 of Polyester Plamuur Fine GAP20.


Roestplekken plamuren

Vezel Polyester Plamuur is geschikt voor het opvullen en repareren van scheuren, relatief kleine gaten maar ook gaten die ontstaan zijn door roestplekken.

Beste Glasvezelplamuur voor de scheepvaart

Glasvezelplamuur is bijzonder geschikt voor het herstellen van boten, campers, caravans en andere glasvezel versterkte polyester constructies. Ook omdat Glasvezel Plamuur Waterproof is, is het een zeer geschikte plamuursoort voor de scheepvaart.

 

Autoschadeshop Plamuren   Plamuren met Glasvezelplamuur

TIP: Mengbord GAP60

Maak het jezelf makkelijk en gebruik een Mengbord voor het mengen en aanbrengen van plamuur!

Mengbord GAP60 is een plamuurpalet waarop je de plamuur met de verharder zorgvuldig kunt vermengen. Na het mengen kan de plamuur soepel van het gladde Mengbord afgehaald worden met een plamuurmes. Als je klaar bent met het aanbrengen van de plamuur, scheur je het mengbordvel eraf en gooi je het weg: dat scheelt weer tijd bij het schoonmaken!

 

Wanneer Plamuur Aanbrengen

Glasvezel Plamuur is het beste te verwerken in omstandigheden met boven de 10 graden en tot 90% relatieve luchtvochtigheid.

Plamuren bij een temperatuur lager dan +10 graden geeft Polyester Plamuur wat meer moeite om uit te harden.

Pottijd (20 graden): 4-5 minuten

Schuren (20 graden): droog of nat na ongeveer 20 minuten

 

De ondergrond voorbereiden op plamuren

 • Ondergronden reinigen, schuren en ontvetten met siliconenontvetter.

 • Oude verflaag: Thermoplastische lakken (NC-, 1K acryllakken) en zuur reactieve lakken en kunstharslakken moeten zorgvuldig afgeschuurd worden.


Afwerking na het plamuren

Overschilderen Polyester Plamuur: Na droging kan de Polyester plamuur eenvoudig overschilderd worden met alle soorten lakken.

Glasvezel Glad Plamuren: Voor een glad oppervlak zonder porositeit is de Glasvezel Plamuur af te werken met Fijne Polyester Afwerkingsplamuur GAP20. Nabewerking met deze Plamuur geeft een mooi glad eindresultaat.

Na het plamuren

Reinig onmiddellijk na gebruik gereedschap met een universele thinner. Na uitharding kan de plamuur niet meer verwijderd worden.

 

Autoschadeshop Plamuren   Tips bij het aanbrengen van Plamuur

Mengverhouding 2K Plamuur met Vezels

De Mengverhouding van Polyester Plamuur gaat naar gewicht. Meng Polyester Plamuur naar verhouding met 2% verharder. Te veel of te weinig toevoeging van verharder kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de plmuur en de lakafwerking. Meng daarom met de plamuur steeds 2 tot 3 % verharder en raadpleeg bij twijfel een weegschaal zodat de juiste hoeveelheden worden vermengd.

Een teveel aan verharder zorgt niet alleen voor een ongewenste te snelle uitharding, maar kan ook leiden tot onthechting en aftekening van de plamuur door de lak heen.

2K Plamuur met Vezels Goed Mengen!

Meng zorgvuldig de plamuur met de verharder en vermijd intrekken van lucht tijdens het mengen. Wanneer er lucht in het plamuurmengsel komt, heeft dit in een later stadium oneffenheden als resultaat, deze openbaren zich tijdens het schuren van de plamuur in de vorm van gaatjes!

Kies de juiste plamuur voor de juiste toepassing.

Een bij de ondergrond passende plamuur zorgt voor de beste hechting en het beste resultaat.  Op deze pagina geven we tips en adviezen voor de keuze van de plamuursoort, klik op deze zin voor de Plamuur Tips pagina.

 

Autoschadeshop Plamuren    Autoschadeshop heeft diverse plamuurrubbers

Plamuur sets van verschillende materialen, elk voor een specifieke plamuur en naar wens

 

Autoschadeshop Plamuren   Polyester plamuursoorten autoschadeshop

Andere plamuursoort

Plamuurverharders en plamuurhulpmiddelen in de autoschadeshop

 • Debrasel Verharder type wit 30 gram (DEB51)
 • Polyester plamuur mengbord 100 vellen (GAP60)

 

Gebruiksadvies

Gebruik bij het verwerken van Polyester Plamuur Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld beschermende handschoenen, mondkapje en een veiligheidsbril.

 

Gevaren, gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen voor dit product

Veiligheidsinformatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 

Gevarenpictogrammen (CLP):

GHS02

GHS07

GHS08

 

Signaalwoord (CLP): Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen: styreen; Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2- ((2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)(4-methylphenl)amino)-


Gevarenaanduidingen (CLP):

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.


Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

CONTACT

Vragen over onze producten of over de webshop? Neem contact met ons op:

Stuur ons je bericht
Klik hier voor ons emailadres

Kom bij ons langs
Mercuriusweg 2a
3113 AR SCHIEDAM