DAAROM
AUTOSCHADESHOP

✔  Duidelijke Prijzen

Geen onduidelijkheden of misleidingen: De prijs die u betaald incl. BTW is direct te zien.

  Gratis Verzenden > 60,50

  14 dagen Bedenktijd

  Veilige Bestelomgeving

  Persoonlijk Contact

  Bellen? 010-4136789

  Emailen? Klik hier


VEILIG BETALEN

 

VEILIG VERZENDEN

Verzending

Zoek uw product

 x 

Uw AUTOSCHADESHOP winkelwagen is leeg

Zodra u artikelen heeft geselecteerd komt hier uw winkelwagen te staan.

GAPOL Polyester Plamuur Zwart 2 kilo incl. verharder

Printen
Gapol Plamuur Zwart 2 kilo, inclusief verharder (GAP00). Zwarte plamuur, hecht op bijna alle soorten metaal (ook aluminium!) en kunststof. Zwarte fijne polyester hars is in het bijzonder geschikt voor carrosserie herstellingen. Gapol heeft een goede hechting op klassieke en elektro-verzinkte staalplaten alsook op aluminium, plastics, enz.
Zwarte Polyester PlamuurGAPOL
Prijs incl. BTW  € 30,04
Beschrijving

GAPOL Zwarte Plamuur

Zwarte Plamuur hecht op vrijwel alle soorten metaal (ook Aluminium!) & kunststof.

GAPOL Zwarte Plamuur is een polyester mastiek (hars) van fijn granulaat op basis van onverzadigde polyester harsen.

GAPOL Zwarte Plamuur is in het bijzonder geschikt voor het plamuren van carrosserie herstellingen.

Zwarte Plamuur GAPOL is een kwaliteitsplamuur voor algemeen gebruik.

Plamuur met een zwarte kleur is handig als "schuurgids" tijdens het schuren!

 

Gapol Zwarte Plamuur hecht goed op klassieke en elektro-verzinkte staalplaten en ook op aluminium, plastics, enz.

GAPOL Zwarte Plamuur hecht op oude laklagen, blank staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, lichtmetalen, plastic, hout en MDF.

Het aanbrengen van een roestwerende primer onder de Gapol/Debrasel is niet noodzakelijk.

TIP: Gapol Zwarte Plamuur is ook geschikt voor het afwerken van kunststof reparaties.

 

Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   Plamuren van metalen en kunststoffen met zwarte plamuur

GAPOL Zwarte Plamuur is een universele plamuur voor het herstellen van diverse schades.

Met Zwarte Plamuur kan je plamuren op oude verflagen, maar ook op staal, gegalvaniseerd metaal, aluminium, alle kunststoffen, hout en MDF.

 

Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   Herstellen met Zwarte Plamuur

 

Zwarte plamuur

De zwarte kleur van de plamuur heeft 3 functies

 • ingebouwde schuurgids:

  bij het schuren kleurt de plamuur lichtgrijs.

 • ingebouwde dekkingsgids:

  zwarte kleur zichtbaar bij onvoldoende dekking grondverf.

 • ingebouwde doorschuurgids:

  zwarte kleur zichtbaar bij het doorschuren van de grondverf.

Universele Zwarte Plamuur

Tijdens het plamuren met de zwarte plamuur, zorgt de zwarte glanzende kleur van deze plamuur meteen voor visuele hulp bij het plamuren: in een zwart glanzende oppervlakte is met het blote oog alle oneffenheden/onvolmaaktheden makkelijker waar te nemen.

Gapol Zwarte Plamuur bevat een ingebouwde schuurgids

Tijdens het schuren van de plamuur, verkleurt de plamuur van diepzwart naar middengrijs, de laag liggende delen (niet geschuurd) blijven zichtbaar zwart. Na het opnieuw ontvetten krijgt de plamuur zijn diepzwarte kleur weer terug en is het nagaan van overige eventuele oneffenheden gemakkelijk.

De ingebouwde dekkingsgids en doorschuurgids

Plamuren met Gapol Zwarte Plamuur functioneert ook als dekkingsgids en doorschuurgids: er kan met een beige of grijze filler afwerkt worden om de laatste oneffenheden weg te werken, wanneer de zwarte kleur eenmaal gedekt is, is men ook zeker van de laagdikte van de filler: schuurt men achteraf toch door de filler, komt de zwarte ondergrond meteen weer doorbloeden als doorschuurgids.

 

Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   TIPS Plamuren met Gapol Zwarte Plamuur

Uiteraard zijn de te gebruiken gereedschappen om te plamuren een persoonlijke keus: daar waar men het prettigst mee werkt. Het beste is echter de GAPOL aan te brengen met een Japanse plamuurmes of plamuurrubber op een schone ondergrond, droog en roestvrij. Gebruik bij voorkeur een dun en scherp plamuurmes, dit verkleint de kans op luchtbellen tijdens het plamuren. Een dun en scherp plamuurmes helpt je om plamuur zo strak en dun mogelijk aan te brengen.

Voor het plamuren van Gegalvaniseerd Staal en Aluminium is het aan te raden de ondergrond eerst te schuren voor een optimale hechting.
Andere mogelijke ondergronden: hout, beton of gelaagd polyester.

Zorgvuldig de verharder in de tube (benzoyl peroxide) vermengen met de GAPOL totdat een homogene kleur verkregen is.

Na het plamuren snel en makkelijk klaar zijn? Schaf een Mengbord aan, die zijn niet duur en je hebt er veel plezier van. Op het mengbord kan je de plamuur mengen en afnemen tijdens het plamuren. Klaar met plamuren? Dan scheur je het vel

 

Potlife

Potlife van het mengsel en de verhardingstijd zijn afhankelijk van de hoeveelheid verharder en de omgevingstemperatuur.

 • Met 1 % verharder: 30 minuten bij 20 graden C
 • Met 2 % verharder: 15 minuten bij 20 graden C
 • Met 3 % verharder: 5 minuten bij 20 graden C

 

Droging

Net zoals bij de potlife zijn de verharding en de schuurbaarheid van de mastiek afhankelijk van de temperatuur en hoeveelheid verharder.

 • Met 1 % verharder: 30 minuten bij 20 graden C
 • Met 2 % verharder: 20 minuten bij 20 graden C
 • Met 3 % verharder: 10 minuten bij 20 graden C

 

Opslag en houdbaarheid

Opslaan in een droge en goed geventileerde plaats, bij een temperatuur lager dan 30 graden C. Onder deze omstandigheden kan het product maximum 12 maanden bewaard worden.

 

Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   Plamuur met ingebouwde schuurgids

Bij het schuren wordt de plamuur grijs van kleur wat direct aangeeft op welke plaatsen er niet voldoende is gevuld want uiteraard blijven deze plaatsen zwart. Deze plekken kunnen vervolgens bijgevuld worden. Bij het licht vochtig maken van de plamuur wordt deze opnieuw zwart en kan deze controle opnieuw uitgevoerd worden.

 

Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   Plamuur met ingebouwde dekkingsgids

Wanneer de grondverf wordt aangebracht, hebben we direct controle over de dekking hiervan. Op plaatsen waar niet voldoende grondverf is aangebracht, blijft de zwarte plamuur zichtbaar.

 

Zwarte plamuur voor metaal en kunststof   Plamuur met ingebouwde doorschuurgids van de grondverf

Bij het opschuren van de grondverf wordt direct waargenomen wanneer er door de grondverf is opgeschuurd. De zwarte plamuur wordt namelijk terug zichtbaar op deze plaats.

 


 

Autoschadeshop Plamuren    Plamuurrubbers voor POLYESTER PLAMUUR

In de AUTOSCHADESHOP vind je plamuur sets van verschillende materialen. Welke je gebruikt hangt af van jouw persoonlijke wensen. In het algemeen worden de kunststof plamuurmessen gebruikt voor het mengen en metalen voor het plamuren zelf. Voor een perfect eindresultaat gebruik je dunne scherpe metalen plamuurmessen waarmee je plamuur zonder belletjes en zo dun mogelijk aan kan brengen.

 

Autoschadeshop Plamuren   Polyester plamuursoorten autoschadeshop

 

Andere plamuursoort

Plamuurverharders en plamuurhulpmiddelen in de autoschadeshop

 • Debrasel Verharder wit 30 gram (DEB51)
 • Polyester verharder rood 50 gram (GAP51)
 • Mengbord met 100 vellen voor het makkelijk mengen van Polyester Plamuur (GAP60)
 • Muurdispenser met mes voor GAP 35 (GAP90)

 

Gebruiksadvies

Gebruik bij het verwerken van Polyester Plamuur Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

 

Gevaren, gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen voor dit product

Veiligheidsinformatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 

Gevarenpictogrammen (CLP):

GHS02

GHS07

GHS08

 

Signaalwoord (CLP): Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen: styreen


Gevarenaanduidingen (CLP):

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.


Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 - Achter slot bewaren.


EUH zinnen:

EUH208 - Bevat (kobaltbis(2-ethylhexanoaat)). Kan een allergische reactie veroorzaken.
 

CONTACT

Vragen over onze producten of over de webshop? Neem contact met ons op:

Stuur ons je bericht
Klik hier voor ons emailadres

Kom bij ons langs
Mercuriusweg 2a
3113 AR SCHIEDAM