DAAROM
AUTOSCHADESHOP

✔  Duidelijke Prijzen

Geen onduidelijkheden of misleidingen: De prijs die u betaald incl. BTW is direct te zien.

  Gratis Verzenden > 60,50

  14 dagen Bedenktijd

  Veilige Bestelomgeving

  Persoonlijk Contact

  Bellen? 010-4136789

  Emailen? Klik hier


VEILIG BETALEN

 

VEILIG VERZENDEN

Verzending

Zoek uw product

WBO509 Hybride Ontvetter 1 liter

Printen
WBO509 Hybride Ontvetter 1 liter (126990100). Zeer Krachtige Sterk Alkalische Super Ontvetter geschikt voor het reinigen van sterk vervuilde motoren, velgen, machines, machineonderdelen, boten en meer. Hybride Ontvetter tast staal, legeringen, aluminium en kunststoffen niet aan.
Prijs incl. BTW  € 11,05
Beschrijving

Hybride Ontvetter WBO509

Krachtige sterk alkalische super ontvetter

Hybride Ontvetter voor het reinigen en ontvetten van sterk vervuilde oppervlakken.

TIP: Deze ontvetter is heel geschikt als velgenreiniger!

 

Autoschade herstel producten   Verwijderen roet, uitlaatgassen, straatvuil, verkeersvuil, etc.

Hybride Ontvetter voor het verwijderen van hardnekkige en zware aanslag veroorzaakt door bijvoorbeeld:

  Roet
  Uitlaatgassen
  Straatvuil
  Verkeersvuil
  Nicotine
  (Kaars)vetten
  En meer.

 

Autoschade herstel producten   Reiniger en Ontvetter

Hybride Ontvetter is te gebruiken voor het reinigen en ontvetten van auto onderdelen, velgen, motoren, boten, machines, machineonderdelen

Niet alleen in de AUTOMOTIVE komt WBO509 bijvoorbeeld als velgenreiniger van pas om grondig te reinigen en ontvetten, de WBO509 Ontvetter is tevens geschikt voor het reinigen en ontvetten van vloeren en wanden, kozijnen, ovens, BBQ’s en tuinmeubelen.

 

Ontvetter die staal, legeringen, aluminium en kunststoffen NIET aantast

Hybride Ontvetter is een grondige en krachtige reiniger en ontvetter, tegelijkertijd is deze Hybride ontvetter veilig voor staal, legeringen, aluminium en kunststoffen. Hybride Ontvetter WBO509 tast deze materialen niet aan.

 

VERDUNNING Hybride Ontvetter/Reiniger

Afhankelijk van de vervuiling kan WBO 509 als volgt worden verdund:
  • Lichte vervuiling 100 ml op 5 liter water
  • Normale vervuiling 250 ml op 5 liter water
  • Zware vervuiling 1000 ml op 5 liter water


Voor gebruik in spray flacon: 100 ml op 500 ml water.


LET OP:
Voor het reinigen van zware vervuiling kan de Hybride Ontvetter WBO509 onverdund toegepast worden, let hierbij echter wel bij toepassing op gelakte materialen! In sterke of pure vorm kan WBO509 gelakte onderdelen aantasten.

 

Autoschade herstel producten   Hybride Ontvetter en Reiniger Gebruiken

Gebruiksaanwijzing van de Ontvetter

Bevochtig het te reinigen en ontvetten oppervlak met de gewenste verdunning.

Enkele minuten in laten werken en afhankelijk van de vervuiling eventueel borstelen.

Naspoelen met schoon water.

 

Bij toepassing in een dompelbad

Voor het gebruik in een dompelbad of spoelbak kunnen dezelfde verdunningsverhoudingen als bovengenoemd worden aangehouden.

De contacttijd kan afhankelijk van de vervuiling variëren.

Verwarming van het dompelbad (tot maximaal 50ºC) zal de contacttijd verkorten.

 

Ontvetten/Reinigen van Verticale Oppervlakken

Bij verticale delen van onder naar boven werken om streepvorming te voorkomen.

 

Autoschade herstel producten   Hybride Ontvetter/Reiniger Kenmerken


Type: Industrieel Reinigingsmiddel & Ontvettingsmiddel
Kleur: gele vloeistof
Geur: Specifiek
PH-waarde: 13

 

Gebruiksadvies

Gebruik vooral bij gebruik van vloeistoffen en producten in een spuitbus Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld beschermende handschoenen, mondkapje en een veiligheidsbril.

 

Gevaren, gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen voor dit product

Veiligheidsinformatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)


Gevarenpictogrammen (CLP):

GHS07

 

Signaalwoord (CLP): Waarschuwing

 
Gevarenaanduidingen (CLP):

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P280 - Oogbescherming, Beschermende handschoenen dragen

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

 

EUH zinnen:

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Het veiligheidsblad is te downloaden via de pagina op deze website met alle veiligheidsbladen-msds-vib

CONTACT

Vragen over onze producten of over de webshop? Neem contact met ons op:

Stuur ons je bericht
Klik hier voor ons emailadres

Kom bij ons langs
Mercuriusweg 2a
3113 AR SCHIEDAM