DAAROM
AUTOSCHADESHOP

✔  Duidelijke Prijzen

Geen onduidelijkheden of misleidingen: De prijs die u betaald incl. BTW is direct te zien.

  Gratis Verzenden > 60,50

  14 dagen Bedenktijd

  Veilige Bestelomgeving

  Persoonlijk Contact

  Bellen? 010-4136789

  Emailen? Klik hier


VEILIG BETALEN

 

VEILIG VERZENDEN

Verzending

Zoek uw product

Plastic Herstel Gel

Printen
Plastic Herstel Gel (PRG05). Kunststof Onderhoudsmiddel. Kunststof en leer weer laten glanzen. Verzorgingsmiddel voor leer en kunststof. Kunststof voeden en onderhouden.
plastic herstel gel, kunststof onderhoudKunststof Onderhoud
Prijs incl. BTW  € 17,70
Beschrijving

Plastic Herstel Gel, Kunststof Onderhoudsmiddel

Dof kunststof? Voeden en kleur ophalen van plastic met Plastic Herstel Gel.

De kleur van kunststof herstellen doe je met een opknapbeurt door een onderhoudsmiddel te gebruiken voor kunststof.

Plastic Herstel Gel laat de kleur van het kunststof weer herleven omdat de gel het kunststof verzorgd.

Plastic Herstel Gel gebruik je voor het onderhouden en voeden van plastic en leer.

Mooie subtiele glans kunststof

Geef kunststof een opknapbeurt en laat het kunststof weer glanzen. Plastic Herstel Gel geeft het kunststof een mooie subtiele glans.

Plastic Renewal Gel geeft een mooie satijn matte natuurlijke glans aan plastic en leer.

 

Spuitoverall wegwerp wit maat small  Dof kunststof weer laten glanzen!

Kunststof onderhoudsmiddel voor het opknappen van verweerd kunststof

Met Plastic Herstel Gel geef je alle kunststof aan de auto, boot en caravan en meer een verzorgende opknapbeurt.

Plastic Herstel Gel gebruik je om kunststof binnen en buiten te herstellen, het is o.a. te gebruiken op het dashboard, leren stoelen en banken, bumper en meer.

 

Spuitoverall wegwerp wit maat small  Kunststof kleur herstellen

Kunststof voedend verzorgingsmiddel

Plastic Herstelmiddel Gel is geen verf. Plastic Herstel Gel is een kunststof onderhoudsmiddel zonder pigment. Het verft het kunststof dus niet.

Kunststof Onderhoudmiddel geeft het kunststof een oppepper waardoor de kleur van het kunststof vanzelf weer terugkomt.

Kunststof Onderhoudmiddel Gel doet de kleur van het kunststof weer opleven door het kunststof te onderhouden en het te voeden.

 

Spuitoverall wegwerp wit maat small  Hoe Plastic Herstel Gel aanbrengenHand poetspad

Grotere oppervlakken met een handpoetspad

Plastic Herstel Gel is naar wens aan te brengen, een oude poetsdoek volstaat, maar met een handig hulpmiddel werkt het natuurlijk fijner!

Het makkelijkste is de Plastic Herstel Gel aan te brengen met behulp van de Zwarte Hand Poetspad POL33.


Kleinere oppervlakken, moeilijk bereikbare oppervlakken

Heeft het kunststof dat je wilt behandelen wat smallere plekjes of moeilijk bereikbare plekjes, dan is de poetskwast Poly Brush een heel erg handige tool.
Nitril handschoenen

TIP Draag handschoenen

Tot slot is het altijd aan te raden handschoenen te dragen. Lekker makkelijk! Klaar? Handschoenen uit en weer verder met wat anders!

 

Spuitoverall wegwerp wit maat small  Eigenschappen Plastic Herstel Gel

Plastic Renewal Gel is transparant en zeer geschikt voor het onderhoud van kunststof aan het interieur. Plastic Herstel Gel is geschikt voor alle kleuren ondergrond, ook voor zwart.

Onderhoudsmiddel voor kunststof op waterbasis en siliconenvrij

PRG Plastic Renewal Gel is op Waterbasis en Siliconen-vrij! Andere cockpit sprays bevatten siliconen en hebben een vettig eindresultaat, PRG05 niet.

Ben je op zoek naar een onderhoudsmiddel voor zwarte banden? 

Plastic Herstel Gel doet hetzelfde als de Black Tyre Gel, de Plastic Herstel Gel is transparant en minder vettig.

Voor het onderhouden en voeden van rubber van banden kan je de Black Tyre Gel overwegen, deze is vettiger.

 

Gebruiksadvies

Gebruik bij het verwerken van Plastic Herstel Gel Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

 

Gevaren, gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen voor dit product

Veiligheidsinformatie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 

Gevarenpictogrammen (CLP):

GHS02

 

Signaalwoord (CLP): Waarschuwing


Gevarenaanduidingen (CLP):

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.


Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

EUH zinnen:

EUH208 - Bevat (reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on). Kan een allergische reactie veroorzaken.


Extra zinnen:

Het behandelde product bevat biociden als een beschermend middel.

 

CONTACT

Vragen over onze producten of over de webshop? Neem contact met ons op:

Stuur ons je bericht
Klik hier voor ons emailadres

Kom bij ons langs
Mercuriusweg 2a
3113 AR SCHIEDAM